Kulturarvsprojekt

Grundejerforeningen Greve Strand arbejder på nuværende tidspunkt med at udvikle og modne Hundige havns moler, så de bliver tilgængelig for borgerne. Vi er i dialog med de forskellige nedenstående interessenter.Projektets formål:

• Få det maritime liv mere synligt
• Hundige Havn - Køge Bugts mest attraktive havn
• Skabe liv på havnen og øge omtalen af havnens aktiviteter
• Bringe borgeren tættere på havet
• Skabe oplevelser både for sejlere og borgere
• Unikke rammer for naturelskere, børn og motionister
• Skabe fantastiske udsigtspunkter
• Skabe et markant offentligt tilgængelige varetegn i kommunen - ny kulturarv!
• Molerne som borgernes aktiv
• Mål for ture gennem Hundigeparken og på hjerteruten


Projektets omfang:

• Molerne får en belægning på minimum 2 meters bredde.
• Det skal være muligt at befærde molerne i kørestol/gangbesværet
• Mulighed for ophold på molehovedet

Projekt interessenter:
• Hundige havn I/S
• Greve Kommune
• Grundejerforeningen Hundige, Greve og Mosede
• Relevante fonde
• Strandparken I/S


Mød os på Facebook:
Grundejerforeningen Greve Strand
www.gf-grevestrand.dk 2018