Grundejerforenings formål

Efter vedtægterne er foreningens formål, ”at varetage grundejernes fælles interesse såvel i enhver henseende at virke for en god udvikling af såvel bebyggelses- som forbindelsesforholdene langs kysten indenfor det område, hvori medlemmernes ejendomme er beliggende, samt afholdelse af møder til fremme af ovennævnte forhold…”

Foreningens interesseområde dækker efter vedtægterne fra 1917 en meget stor del af Greve Kommune, idet det er afgrænset mod nord af kommunegrænsen mod Ishøj, mod vest af motorvejen, og mod syd af Mosede Landevej/Mosedefortet. Med den betydelige byudvikling, der har fundet sted siden da, er mange grundejere, navnlig vest for jernbanen i dag omfattet af mindre grundejerforeninger eller vejlaug, der varetager de umiddelbare interesser vedrørende f.eks. vedligeholdelse af private veje. Foreningens interesseområde er derfor i dag området mellem kysten og jernbanen fra Hundige i nord til Mosede i syd. Foreningen fungerer dels som grundejerforening for de ganske mange, der ikke i øvrigt er omfattet af en grundejerforening, dels som paraplyforening for en række grundejerforeninger og vejlaug, der har meldt sig ind kollektivt.
Kulturarvsprojekt hent idekatalog her!!!
Mød os på Facebook:
Grundejerforeningen Greve Strand
www.gf-grevestrand.dk 2018